Spinalna manipulacija

Nazad
Palpatorna dijagnostika i manuelna terapija kičmenog stuba sa osteopatskim pristupom kod degenerativnih artropatija i diskopatija. Ova tehnika ima za cilj smanjenje bola, utiče na neurovaskularne reflekse, utiče na posturu pacijenta kao i na povećanje obima pokreta u tretiranom zglobnom segmentu. Obzirom da je osnova tretmana osteopatski pristup što znači da se posmatra funkcionalno jedinstvo i zavisnost jednog anatomskog sastava od drugog tehnika je primenljiva i na druge zglobove, a ne samo spinalne. Osnova osteopatije je holistički pristup koji traži uzrok funkcionalnog poremećaja , a ne tretira samo simptome, što je u većini slučajeva tretman fizikalne terapije. Primenom ovih tehnika oslobađa se tenzije u tkivu i poboljšava pokretljivost što smanjuje bol i utiče pozitivno na opšte stanje organizma.
Usluga obuhvata 1 h fizikalnog tretmana - spinalne manipulacije.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka