Sveobuhvatni zdravstveni pregledi

Nazad

Sistematski pregledi za decu

Dom zdravlja Jedro brine o zdravlju najmlađih pacijenata i onda kada su oni zdravi, veseli i zadovoljni. Periodični sistematski pregled predstavlja osnov u redovnom praćenju zdravlja deteta. Redovnim sistematskim pregledima Vaše dece činite preventivne korake i sprečavate da Vaše dete oboli.

Celokupan tekst

Opšta medicina - Osnovni pregledi

Za svakog građanina je važno da ima svog izabranog lekara opšte medicine. To je lekar koji se ne bavi samo postavljanjem dijagnoze i određivanjem terapije, nego uvek ima vremena i razumevanja za vas, i preuzima kompletnu brigu o vašem zdravlju: savetuje vas kako da sprečite neke od najmasovnijih nezaraznih bolesti, koje se uspešno sprečavaju izbegavanjem faktora rizika, kako da sačuvate svoje zdravlje, zna da li imate nasledne sklonosti za određene bolesti, podseća na redovne kontrolne preglede i vodi vašu kompletnu medicinsku dokumentaciju.

Celokupan tekst

Interna medicina

Internistička služba u Domu zdravlja Jedro bavi se prevencijom i lečenjem oboljenja unutrašnjih organa.

Internistički pregled podrazumeva:

Celokupan tekst