Sistematski pregledi za decu

Nazad

Dom zdravlja Jedro brine o zdravlju najmlađih pacijenata i onda kada su oni zdravi, veseli i zadovoljni. Periodični sistematski pregled predstavlja osnov u redovnom praćenju zdravlja deteta. Redovnim sistematskim pregledima Vaše dece činite preventivne korake i sprečavate da Vaše dete oboli.

 

 

Sistematski pregledi za decu

 

Sistematski pregled novorođenčeta i odojčeta u prvoj godini života sa određivanjem KKK i pregledom stomatologa

Kompletna krvna slika u šestom mesecu života

Pregled stomatologa

Pregled pedijatra

UKUPNO: 3.375,00

 

Sistematski pregled u II godini života

Kompletna krvna slika

Pregled pedijatra

Pregled stomatologa

Pregled oftalmologa

Pregled ORL

UKUPNO: 5000,00

 

Sistematski pregled deteta u III godini

Pregled pedijatra

Pregled stomatologa

UKUPNO: 3000,00

 

Sistematski pregled u IV godini života

Kompletna krvna slika

Pregled pedijatra

Pregled fizijatra

Pregled stomatologa

Pregled logopeda

UKUPNO: 5000,00

 

Sistematski pregled u V godini života

Pregled pedijatra

Pregled logopeda

UKUPNO: 3000,00

 

Sistematski pregled pre polaska u kolektiv

Kompletna krvna slika

Perinalni bris

Pregled pedijatra

UKUPNO: 3500,00

 

Sistematski pregled pre polaska u školu

Kompletna krvna slika

Pregled urina

Pregled pedijatra

Pregled stomatologa

Pregled oftalmologa

Pregled orl

Pregled logopeda

Pregled fizijatra

Vakcinacija po kalendaru

UKUPNO: 6.250,00

 

Sistematski pregled školske dece

Kompletna krvna slika

Pregled pedijatra

Pregled stomatologa

UKUPNO: 3250,00

 

Sistematski pregled sa lekarskim uverenjem pre upisa u srednju školu

Kompletna krvna slika

Pregled pedijatra

Pregled oftalmologa

RTG pluća po indikaciji lekara nakon pregleda

UKUPNO: 2800,00

 

Sistematski pregled možete zakazati svakoga dana pozivom na telefon Call centra Doma zdravlja Jedro 011 7150 715.