Opšta medicina - Osnovni pregledi

Nazad

Za svakog građanina je važno da ima svog izabranog lekara opšte medicine. To je lekar koji se ne bavi samo postavljanjem dijagnoze i određivanjem terapije, nego uvek ima vremena i razumevanja za vas, i preuzima kompletnu brigu o vašem zdravlju: savetuje vas kako da sprečite neke od najmasovnijih nezaraznih bolesti, koje se uspešno sprečavaju izbegavanjem faktora rizika, kako da sačuvate svoje zdravlje, zna da li imate nasledne sklonosti za određene bolesti, podseća na redovne kontrolne preglede i vodi vašu kompletnu medicinsku dokumentaciju.

Ova služba pruža sledeće usluge:

  • pregledi lekara specijalista opšte i vazduhoplovne medicine uz EKG snimanje i izdavanje uverenja (lekarsko uverenje, FAA sposobnost za letenje);
  • trijaža pacijenata od strane specijalista opšte medicine i upućivanje specijalistima iz drugih oblasti u Domu zdravlja „Jedro";
  • osnovni preventivni sistematski pregledi (određivanje faktora rizika za hronične nezarazne bolesti i njihovo praćenje);
  • pregledi pred vakcinaciju i organizacija vakcinacija;
  • dijagnostikovanje i lečenje hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti.

U okviru Službe opšte medicine postoji i patronažna služba. Naši lekari i medicinski tehničari po pozivu dolaze kod vas radi pružanja zdravstvene pomoći i nege.

Lekari opšte prakse Doma zdravlja "Jedro", na osnovu ugovora sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, mogu da prepisuju lekove o trošku zdravstvenog osiguranja.