Medicina rada

Nazad

Medicina rada je grana medicinske delatnosti koja se bavi stanjima i bolestima nastalim uticajem faktorima sredine (npr. razne hemikalije, buka, vibracije, elektromagnetska zračenja, itd.) kojima je osoba profesionalno (svakodnevnim radom) izložena.

Njena delatnost uključuje i dijagnostiku profesionalnih bolesti, te bolesti vezanih za rad (nastajanje bolesti kao posledice štetnosti pojedinog radnog mesta), ocenu radne sposobnosti (privremenu ili trajnu) obolelih od tih bolesti kao i ocenu radnih sposobnosti onih radnika kojima je radna sposobnost izmenjena, ali održana.

 

Služba medicine rada Doma zdravlja Jedro obavlja sledeće preglede:
 • Prethodni i periodični pregled za rad na visini
 • Lekarsko uverenje za vozače - profesionalce i amatere
 • Lekarsko uverenje za upis u I razred srednje škole i na fakultet
 • Pregled specijaliste medicine rada za izdavanje vozačke dozvole
 • Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom
 • Lekarsko uverenje - težak fizički rad
 • Lekarsko uverenje za rad u uslovima buke
 • Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika
 • Pregled za lekarsko uverenje za obavljanje poslova sa decom
 • Lekarsko uverenje za rad sa amino i nitro jedinjenjima cikličnih ugljovodonika
 • Pregled specijaliste medicine rada za vozačku dozvolu za profesionalce
 • Pregled za lekarsko uverenje za posao
 • Pregled specijaliste medicine rada - ocena radne sposobnosti

Za pregled svih usluga medicine rada kliknite ovde.