Interna medicina

Nazad

Internistička služba u Domu zdravlja Jedro bavi se prevencijom i lečenjem oboljenja unutrašnjih organa.

Internistički pregled podrazumeva:

 • anamnezu, detaljan razgovor sa pacijentom o zdravstvenom stanju,
 • klinički pregled,
 • merenje krvnog pritiska,
 • EKG,
 • određivanje i korigovanje faktora rizika za nastanak bolesti srca i malignih oboljenja,
 • postavljanje dijagnoze i određivanje terapije,
 • eventualno predlaganje dopunskih ispitivanja.

Pored specijalističkih i subspecijalističkih pregleda, u internističkoj službi sprovode se brojne dijagnostičke procedure neophodne za postavljanje dijagnoze i preduzimanje adekvatne terapije:

 • kompletne laboratorijske analize,
 • EKG,
 • širok spektar ultrazvučnih pregleda, uključujući i preglede sa kolordopler ultrasonografijom (srca, trbuha, štitaste žlezde i paratireoidnih žlezda, dojki, krvnih sudova vrata, krvnih sudova ekstremiteta, krvnih sudova bubrega),
 • kontinuirano praćenje EKG-a i krvnog pritiska (Holter),
 • test opterećenja srca,
 • endoskopski pregledi (jednjaka, želuca, dvanaestopalačnog creva),
 • anoskopija,
 • spirometrija (funkcionalno ispitivanje pluća),
 • punkcija nodusa štitaste žlezde sa citološkom dijagnostikom.

Svi pregledi u službi interne medicine obavljaju se na najsavremenijim dijagnostičkim aparatima, na kojima rade iskusni i visokostručno obrazovani lekari.

U toku je nabavka i instaliranje kompletne digitalizovane radiološke i mamografske opreme, koja će omogućiti širok spektar radioloških pregleda kao što su teleradiografija srca i pluća, radiografija kičme i zglobova, ventrikulografija, pasaža creva, irigografija, intravenska urografija, histerosalpingografija, itd.